آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‏های ملت، تجارت و صادرات ایران در قالب صندوق سرمایه‏گذاری...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص عدم دریافت همه یا بخشی از اجاره‌بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی تا پایان شهریور...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعویق اجاره بها اماکن استیجاری به بخش خصوصی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای عالی استان‌ها
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبه شماره یک جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
مصوبات شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع...
۰۳/۰۸/۱۳۹۹