آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری (دام عزه...
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهاردرصد (۴%)
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی...
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر جدید بهارستان
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۳/۱۱/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود...
۲۳/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷
۲۳/۱۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان
۲۳/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت‌های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست‌های...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال¬...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال¬...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷