آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم،...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح و تکمیل تبصره۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره۱ ماده۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
تسری مصوبات هیأت امنای منطقه۲ پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کارکنان ستادی و اعضای غیرهیأت...
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح ماده۸ آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۱۸/۰۷/۱۳۹۸