آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی
۲۹/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهرستان علی‌آباد استان گلستان به علی‌آباد کتول
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر استان بوشهر
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان ایلام
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بویر احمد در استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
الحاق متن به بند (۵) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف (موضوع بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله...
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‏نامه اجرایی قانون شکار و صید
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران...
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص صادرات سیب درختی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸