آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح برخی از ردیف های تعرفه ای کتاب مقررات صادرات و واردات
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۴۹۶۹/ت۵۶۹۵۹ هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۹
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خدابنده استان زنجان
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح نظام رتبه‌بندی معلمان
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای روشناوند دهستان پس‌کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی،
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان همدان
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه (موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲)...
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی
۰۸/۰۳/۱۳۹۹