آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای روشناوند دهستان پس‌کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی،
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان همدان
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه (موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲)...
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص معافیت مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز از پرداخت حقوق ورودی...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره¬بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده (۳) زیست محیطی در پارک فناوری پردیس و پارک...
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق متن به انتهای تبصره (۲) بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۹۸۵/۵۷۵۵۵هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹
۰۳/۰۲/۱۳۹۹