آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
۰۶/۰۷/۱۳۹۵
تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی
۱۱/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای
۱۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملی فضای مجازی
۲۲/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوهدر شبکه‌های...
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه...
۲۳/۱۱/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد...
۱۳/۰۵/۱۳۹۲
مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایتها...
۲۹/۰۴/۱۳۹۲
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
۱۲/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي ارتقاي توليد محتواي...
۰۵/۱۱/۱۳۹۱