آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سیاست‌های فرهنگی در شرایط بحران‌های طبیعی
۲۸/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص احداث نیروگاه (۹۰۶) مگاواتی سیکل ترکیبی ویس
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص بیمه‌نامه حوادث و سلامت اتباع خارجی
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای احسان خاتمی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت...
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون...
۱۲/۰۴/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین)
۱۲/۰۴/۱۳۹۹