آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
اصلاحیه روزنامه رسمی درخصوص قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور...
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه...
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی
۱۶/۰۶/۱۳۹۶
قانون هوای پاک
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم
۲۶/۰۵/۱۳۹۶
قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵...
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحیه ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ...
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور
۰۷/۰۵/۱۳۹۶
اصلاحیه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۳۱/۰۴/۱۳۹۶