Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۶۰۱
یکشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۸
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»